mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Wałbrzychu
im.Kawalerów Orderu Uśmiechu
Projekt „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020